Tekstas:
Images:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė

 

 

 

Finansinių rezultatų apžvalga

Pagrindinis „Toksikos“ pajamų šaltinis – pavojingųjų atliekų priėmimas. Atliekų turėtojas (bendrovės klientas) perduoda bendrovei pavojingąsias atliekas, kartu su jomis perleisdamas įmonei ir atsakomybę už jų tinkamą sutvarkymą. Už šią paslaugą atliekų turėtojas (bendrovės klientas) sumoka „Toksikai“ sutartą kainą, o įmonė iš kliento (atliekų turėtojo) gautomis pajamomis vėliau dengia sąnaudas, patiriamas tvarkant šias atliekas. Atliekų priėmimo pajamos paprastai sudaro apie 97 % visų bendrovės pardavimo pajamų.

Kartu su bendru atliekų srautu „Toksika“ gauna tokių atliekų, kurios turi teigiamą vertę – tokias atliekas įmonė parduoda specializuotiems tvarkytojams ir iš to gauna atliekų pardavimo pajamų. Taip pat bendrovė gauna pajamų už atliekų transportavimą specialiuoju transportu ir el. energijos, pagamintos deginant atliekas, pardavimą. Šios pajamos iš viso sudaro apie 3 % visų „Toksikos“ pardavimo pajamų.

2019 metais padidėjus veiklos apimtims ir pajamoms, didėjo ir sąnaudos: pardavimo savikaina 2019 m. sudarė 2,85 mln. Eur (67 % daugiau negu 2018 m.), veiklos (bendrosios ir administracinės) sąnaudos – 1,82 mln. Eur (20 % daugiau negu 2018 m.). Grynojo pelno 2019 metais uždirbta 281 tūkst. Eur – 37 % mažiau negu 2018 metais. Neigiamas grynojo pelno pokytis susidarė dėl didelio 2018 metų grynojo pelno, kurį nulėmė ne tik geri įprastinės veiklos rezultatai, bet taip pat ir didelis teigiamas netipinių finansinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas.

„Toksika“ turi negrąžintų įsipareigojimų kredito įstaigoms, iš jų didžiausi 2019 m. pabaigoje buvo šie: banko paskola pavojingųjų atliekų sąvartyno statybai, banko paskola pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio statybai ir kredito linija apyvartinėms lėšoms. Visus įsipareigojimus Bendrovė vykdo griežtai laikydamasi sudarytų sutarčių.

 

 

Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
2020